ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

വാര്‍ത്തകള്‍
GM Specials
കാര്‍ട്ടൂണ്‍
Cartoon Area
ന്യൂസ്‌ലെറ്റര്‍
ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്
ഹോം    പ്രതികരണങ്ങള്‍     

Rapheal Raju

india

Other

veethree@bsnl.in

it is good and u covering all.if u need any news from here, mean, from kerala, mean from our local area, quilon, i shall

shareef

Riyadh

Saudi Arabia

mdshareefck@gmail.com

ഗള്‍ഫ്‌ മലയാളം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരവഹികല്ല്ക് ഒരായിരം അഭിവാദനം എല്ലാ വാര്‍ത്തകളും വളരെ വിശദമായി നല്കിയിരുകുന്നു - അത് പോലെ - Classifieds എന്ന ഒരു കോളം വെക്കുകയാണെങ്കില്‍ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് അപിപ്രയപെടുന്നു

joy

kollam

Other

pentecostdirectory@gmail.com

dear sir, എന്റെ സൈറ്റിന്റെ പരസ്യ്യം സര്‍ സാറിന്റെ സൈറ്റില്‍ ഇടുകയാണെങ്കില്‍ സാറിന്റെ പരസ്യ്യം ഞാനും ഇടാം താല്പരിയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ബന്ധപെടുക www.pentecostdirectory.com

MUNEEB

dammam

Saudi Arabia

muneebkt@yahoo.com

excellent news site !!!

salauddeensv

dammam

Saudi Arabia

salauddeensv@gmail.com

xellent news

ashraf koleth

TRIKARIPUR

Other

VERY GOOD SITE....ALL THE BEST

noufal

sharjah

UAE

noufdxb@gmail.com

good news covering

Jalaja

Oman

jalaja46@gmail.com

ശ്രീമതി വത്സലാ മോഹന്റെ പല ലേഖനങ്ങളും ചെറുകഥകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് . അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളില്‍ കണ്ട ബയോഡാട്ടയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉടനീളം എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവര്‍ യാത്ര ചെയ്തതായി കണ്ടു. ദയവുചെയ്ത് അവരുടെ എല്ലാ യാത്രാനുഭവങ്ങളും ഇതില്‍ തുടര്ച്ചയായി പ്രസിധ്ധീകരിക്കുക. അവരുടെ ചെറുകഥ പോലെ ലളിത സുന്ദരമാണ് യാത്രാവിവരണങ്ങളും . പ്രസാധകന്നു നന്ദി. മാഗസിന്റെ പുതിയ രൂപം നന്നായിട്ടുണ്ട്. പുറത്തു ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഈ magzine നല്ലപോലെ ഉന്മേഷം നല്‍കുന്നു. ഓണ വിഭവങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ലക്കത്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നു.

Rajeev

Calicut

Other

rajeevakcalicut@gmail.com

you must to imrprove your webdesign

Vinny

ZDLiQALPudFzwpyrI

Kuwait

aallen@nbeinc.org

I really neeedd to find this info, thank God!