മനാമ : സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍  ഘടകം മനാമയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന പ്രതിദിന ഇഫ്താറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കെടുത്ത ബഹ്‌റൈന്‍ എം.പി അഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് ഖറാത്ത, അല്‍ നൂര്‍ ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അലി ഹസന്‍ എന്നിവര്‍ സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍ നേതാക്കളോടൊപ്പം വേദിയില്‍ പങ്കെടുത്തു." />
മനാമ : സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍  ഘടകം മനാമയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന പ്രതിദിന ഇഫ്താറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കെടുത്ത ബഹ്‌റൈന്‍ എം.പി അഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് ഖറാത്ത, അല്‍ നൂര്‍ ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അലി ഹസന്‍ എന്നിവര്‍ സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍ നേതാക്കളോടൊപ്പം വേദിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.">
മനാമ : സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍  ഘടകം മനാമയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന പ്രതിദിന ഇഫ്താറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കെടുത്ത ബഹ്‌റൈന്‍ എം.പി അഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് ഖറാത്ത, അല്‍ നൂര്‍ ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അലി ഹസന്‍ എന്നിവര്‍ സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍ നേതാക്കളോടൊപ്പം വേദിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.">
ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

വാര്‍ത്തകള്‍
GM Specials
കാര്‍ട്ടൂണ്‍
Cartoon Area
ന്യൂസ്‌ലെറ്റര്‍
ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്
ആര്‍കൈവ്സ്

സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍ ഇഫ്താറില്‍ പ്രമുഖര്‍ പങ്കെടുത്തു

ന്യൂസ്‌ ഡെസ്ക്‌

News added on : Saturday, June 17, 2017 1:45 PM hrs IST

മനാമ : സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍  ഘടകം മനാമയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന പ്രതിദിന ഇഫ്താറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കെടുത്ത ബഹ്‌റൈന്‍ എം.പി അഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് ഖറാത്ത, അല്‍ നൂര്‍ ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അലി ഹസന്‍ എന്നിവര്‍ സമസ്ത ബഹ്‌റൈന്‍ നേതാക്കളോടൊപ്പം വേദിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. Post comment on this news
ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഗള്‍ഫ് മലയാളി.കോമിന്റേതാവണം എന്നില്ല
x

Comment

Name*


Email

To write Malayalam click this button