ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

വാര്‍ത്തകള്‍
GM Specials
കാര്‍ട്ടൂണ്‍
Cartoon Area
ന്യൂസ്‌ലെറ്റര്‍
ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്
ആര്‍കൈവ്സ്
ഹോം     ഗള്‍ഫ്‌ വിശേഷങ്ങള്‍     സൗദി അറേബ്യ    

ഉത്തര അതിര്‍ത്തി പ്രവിശ്യയില്‍ 12 മേഖലകളില്‍ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം

അഷ്‌റഫ് വേങ്ങാട്ട്‌

News added on : Sunday, December 03, 2017 7:20 AM hrs IST


റിയാദ് : ഉത്തര അതിര്‍ത്തി പ്രവിശ്യയില്‍ 12 തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ സമ്പൂര്‍ണ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം നട പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ2തിക്ക് തുടക്കമായി. തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസന  മന്ത്രി ഡോ. അലി അല്‍ഗഫീസിന്റെ സാന്നിധ്യ ത്തില്‍ പ്രവിശ്യ ഗവര്‍ണര്‍ അമീര്‍ ഫൈസല്‍ ബിന്‍

ഖാലിദ് ബിന്‍ സല്‍ ത്താന്‍ പദ്ദതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവിശ്യയില്‍ പ ്രന്ത-് തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ സമ്പൂര്‍ണ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം നട പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറില്‍ ഗവര്‍ണറും തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസന മ ്രന്തിയും ഒ പ്പുവെ ച്ചു. ഉത്ത-ര അതിര്‍ ത്തി പ്രവിശ്യയില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്‌ന ത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും പ്രവിശ്യയില്‍ സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും തൊഴില്‍ മൂല്യ െത്തയും സംസ്‌കാര െത്തയും കുറി ച്ച അവബോധം വര്‍ധി പ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ദതി സഹായം ആശ്രയി ച്ച് കഴിയുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്നതിനും സ്വദേശിവല്‍ക്കരണ പ2തി സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പറമു. നിരവധി വിദേശ തൊഴിലാളികളെ പിരി ച്ചുവിടുന്നതിനും ഇതുവഴി വിദേശ േത്ത-ക്കുള്ള പണമൊഴുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പശ്ചാ ത്ത-ല സൗകര്യ മേഖലയിലെ സര്‍മ്മദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജനസംഖ്യാ ഘടനയിലെ വിള്ളലുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ, സാംസ്‌കാരിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളില്‍ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും പദ്ധതി സഹായിക്കും. തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസന മ ്രന്താലയവും ഗവര്‍ണറേറ്റും ഒ പ്പുവെ ച്ച കരാര്‍ നട പ്പാക്കുന്നതിന് ബന്ധ െപ്പ-ട്ട എല്ലാ വകു പ്പുകളും തീവ്രശ്രമം നട ത്ത-ണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആവശ്യ െപ്പ-ട്ടു. സ്വദേശികള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക തൊഴില്‍ വിപണിയില്‍ സ്വദേശികളുടെ പങ്കാളി ത്തം ഉയര്‍ ത്തുന്നതിനുമാണ് ഭരണാധികാരികള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. അലി അല്‍ഗഫീസ് പറഞ്ഞു. സ്വദേശിവല്‍ക്കരണ ത്തിന് പി ന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നല്‍കുന്നതിന് ഏതാനും പ2തികള്‍ തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസന മ ്രന്താലയവും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും നട പ്പാക്കുന്നുന്നെും മ ്രന്തി പറഞ്ഞു. Post comment on this news
ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഗള്‍ഫ് മലയാളി.കോമിന്റേതാവണം എന്നില്ല
x

Comment

Name*


Email

To write Malayalam click this button